O nama

Javno komunalno preduzeće "Bioktoš" Užice osnovano je 1948. godine pod nazivom Gradsko komunalno preduzeće "Napredak" čija je delatnost bila održavanje čistoće u gradu, održavanje zelenih površina i parkova, pružanje usluga parnog i hladnog kupatila, sa proizvodnjom leda i mesa u objektima ledare i klanice. Od tog vremena do 1990.godine, sa promenom naziva u skladu sa istoriјskim i političkim promenama u društvu i organizaciji preduzeća u državi, osnovne delatnosti su bile pružanje komunalnih usluga: održavanje čistoće grada. iznošenje i deponovanje smeća, snabdevanje vodom i održavanje kanalizacione mreže, pružanje usluga na gradskom groblju, pijacama i održavanje zelenog pojasa u gradu.

Od 21. decembra 1989. godine preduzeće posluje pod nazivom JKP "Bioktoš" i osnovne delatnosti su: iznošenje i deponovanje otpada koji nije opasan, čiščenje i pranje ulica i javnih površina, održavanje zelenih površina u gradu, pružanje pijačnih i pogrebnih usluga, a 1994 godine na osnovu Odluke o parkiralištima i Opštinske odluke o dopunama odluke o poveravanju obavljanja određenih komunalnih delatnosti, Skupština opštine Užice dodeljuje Javnom komunalnom preduzeću "Bioktoš" delatnost parkirališta.  Od 1. jula 2012. godine  delatnost : deponovanje smeća, prelazi u nadležnost JKP "Duboko".

JKP "Bioktoš" ima monopolski položaj u delu delatnosti koji se budžetski finansira. Odlukom lokalne samouprave, svi cenovnici se šalju na saglasnost Gradskom veću, a posebnoj kontroli podležu cene osnovnih komunalnih usluga čiji je rast limitiran odlukom Vlade Republike Srbije.

 

Opšti podaci

PUN NAZIV PRAVNOG LICA: Javno komunalno preduzeće "Bioktoš"
SKRAĆEN NAZIV PRAVNOG LICA: JKP "Bioktoš"
SEDIŠTE PRAVNOG LICA: Užice, Ul. "Heroja Luna" br. 2
RAZVRSTANO PREMA ZAKONU O RAČUNOVODSTVU KAO: Malo preduzeće
LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE: Goran Stanić, direktor
PIB: 101501733
MATIČNI BROJ: 7156421
PRETEŽNA DELATNOST: Skupljanje otpada koji nije opasan (3811)
BROJ TELEFONA: 031/520 - 173
BROJ FAKSA: 031/517-377
E-MAIL ADRESA: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
BROJEVI TEKUĆIH RAČUNA: 160-7080-79; 355-1007048-49; 205-7711-41