UNUTRAŠNJU ORGANIZACIJU PREDUZEĆA SAČINJAVAJU SEKTORI, RADNE JEDINICE I SLUŽBE

DIREKTOR GORAN STANIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE U KOMUNALNOJ DELATNOSTI BRANISLAV MARIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE MIRJANA RADIVOJČEVIĆ

I TEHNIČKI SEKTOR - RUKOVODILAC DRAGOLJUB PRENTOVIĆ

1. RJ GRADSKA ČISTOĆA - RUKOVODILAC ZORAN ŽIVKOVIĆ

1.1. Služba iznošenja smeća

1.2. Služba javne higijene

1.3. Služba održavanja

2. RJ ZELENILO - RUKOVODILAC GORDANA FILIPOVIĆ

3. RJ GRADSKA GROBLJA - RUKOVODILAC DRAGAN MARJANOVIĆ

4. RJ PIJACE - RUKOVODILAC MIRKO JANJUŠEVIĆ

5. RJ PARKING SERVIS - RUKOVODILAC MILAN KOVAČEVIĆ

II SEKTOR ZA EKONOMSKE FINANSIJSKE I OPŠTE POSLOVE - RUKOVODILAC MILKA TOPALOVIĆ

1. Služba za ekonomsko finansijske poslove

2. Služba za komercijalne poslove

3. Služba za pravne i opšte poslove

 

 

NADZORNI ODBOR

1. PREDSEDNIK SLAVIŠA PROJEVIĆ

2. ČLAN RADOŠ KOJADINOVIĆ

3. ČLAN MILORAD TOPALOVIĆ