Pogrebne usluge


 

 

 

Rj Gradska groblja vrši poslove sahranjivanja, građevinske usluge vezane za izradu grobnica i postavljanje spomenika, prodaja pogrebne opreme. Poslovi pogrebne službe obavljaju se na groblju Dovarije, Sarića Osoje, kao i na groblju Vlaovac u Sevojnu. Groblje Dovarije je 2001. godine konzervirano tako da nema prodaje grobnih mesta. Groblje "Vlaovac", Sevojno je aktivirano 2010,godine sa 677 grobnih mesta, a ukupan broj grobnih mesta na tri groblja je 15.700.

U okviru usluga koje RJ Gradska groblja pruža izdvajamo:

- USLUGE U KAPELI:

-Prevoz po pozivu i smeštaj pokojnika u kapelu, opremanje pokojnika i prevoz do mesta počivanja, organizacija sahrane i ostale pogrebne usluge vezane za organizovanje sahrane ( izrada umrlica, ozvučenje, kolica i drugo).

USLUGE IZGRADNJE I UREĐENJA GROBNIH MESTA:

- Izrada betonskih grobnica, staza i stepenika, oblaganje grobnica bunjom i postavljanje parapeta, prodaja komercijalnih grobnica obloženih mermerom i pokrivenih pločom.

USLUGE IZRADE BETONSKE GALANTERIJE:

- Izrada kvadratnih i ovalnih žardinjera za cveće i ukrasnih detalja od natur betona.

Prodaja pogrebne opreme se vrši u dve prodavnice i to:

Prodavnica pogrebne opreme br. 6 na Dovarju i Prodavnica pogrebne opreme br. 3 na Sarića Osoju.

U ponudi se mogu naći: 

- krstovi, piramide, pokrovi i ostala oprema

- sveće, cveće rezano i veštačko,

- suze i venci po porudžbini

                

KONTAKT TELEFON GROBLJA SARIĆA OSOJE:

031/ 564 - 320 
FAX: 031/565-424

KONTAKT TELEFON GROBLJA DOVARJE:031/564 - 743

KONTAKT TELEFON GROBLJA VLAOVAC: 031/531-845