Pogrebne usluge


 

 

 

Rj Gradska groblja vrši poslove sahranjivanja, građevinske usluge vezane za izradu grobnica, prodaja pogrebne opreme. Poslovi pogrebne službe obavljaju se na groblju Dovarije, Sarića Osoje, kao i na groblju Vlaovac u Sevojnu. Groblje Dovarje je 2001. godine konzervirano tako da nema prodaje grobnih mesta. Groblje "Vlaovac", Sevojno je aktivirano 2010,godine sa 677 grobnih mesta, a ukupan broj grobnih mesta na tri groblja je 15.700.

U okviru usluga koje RJ Gradska groblja pruža izdvajamo:

- USLUGE U KAPELI:

-Prevoz po pozivu i smeštaj pokojnika u kapelu, opremanje pokojnika i prevoz do mesta počivanja, organizacija sahrane i ostale pogrebne usluge vezane za organizovanje sahrane ( izrada umrlica, ozvučenje, kolica i drugo).

USLUGE IZGRADNJE I UREĐENJA GROBNIH MESTA:

- Izrada betonskih grobnica, staza i stepenika, oblaganje grobnica bunjom i postavljanje parapeta, prodaja komercijalnih grobnica obloženih mermerom i pokrivenih pločom.

USLUGE IZRADE BETONSKE GALANTERIJE:

- Izrada kvadratnih i ovalnih žardinjera za cveće i ukrasnih detalja od natur betona.

Prodaja pogrebne opreme se vrši u dve prodavnice i to:

Prodavnica pogrebne opreme br. 6 na Dovarju i Prodavnica pogrebne opreme br. 3 na Sarića Osoju.

U ponudi se mogu naći:

- kovčezi raznih vrsta i kvaliteta

- krstovi

- piramide

- pokrovi i ostala oprema

- sveće

- cveće rezano i veštačko

- suze

- venci po porudžbini

 

         
  

 

KONTAKT TELEFON GROBLJA SARIĆA OSOJE

031/ 564 - 320
FAX: 031/565-424

KONTAKT TELEFON GROBLJA DOVARJE:031/564 - 743

KONTAKT TELEFON GROBLJA VLAOVAC: 031/531-845