Služba za podizanje i negovanje zelenila

Služba za podizanje i negovanje zelenih površina vrši poslove održavanja javnih zelenih površina u gradu. Površine su precizirane godišnjim Programom održavanja javnih zelenih površina, usvojenim od strane Direkcije za izgradnju. Programom su tačno precizirane površine, obim i intezitet radova, istim su obuhvaćeni radovi održavanja travnjaka, izmene i održavanja sezonskog cveća, zamena oštećenih i suvih stabala, održavanje žardinjera i visećih žardinjera, radovi na održavanju Spomenika prirode "Mečije leske na Trgu Svetog Save", popravka klupa na Trgu partizana.

U Službi za podizanje i negovanje zelenila, Planom i programom rada predviđeni su radovi:

- Održavanje i čuvanje zelenih površina na Trgu partizana na 2.858 m2

- Održavanje parkova, skverova i drvoreda na 40. 000 m2

- Radovi na održavanju 6 ha zelenog pojasa i čuvanje 220 ha zelenog pojasa

- Radovi na podizanju i negovanju zelenih površina za treća lica 

- Očuvanje zasada Pančićeve omorike na lokaciji Narodna biblioteka i Čikirizovina

- Ostali radovi

 


 

Pored radova iz redovnog Programa održavanja, Služba zelenila izvodi radove na uređenju i održavanju zelenih površina za treća lica.

Služba za proizvodnju i promet cveća vrši proizvodnju sezonskog cveća u Rasadniku Sevojno na površini od 1,8 ha korisne površine sa kapacitetom od 168.790 komada rasade sezonskog cveća.                                                                                                        

PRODAJA CVEĆA VRŠI SE U DVA MALOPRODAJNA OBJEKTA:  

- Prodavnica cveća br. 2

- Prodavnica cveća u Sevojnu

KONTAKT TELEFON SLUŽBE ZELENILA: 031/525 - 426      

KONTAKT TELEFON CVEĆARE BR. 2: 031/521 - 571 
         

Galerija