Zelena pijaca                                                                                                                                                                   

Radna jedinica "Pijace" organizaciono funkcioniše u sastavu JKP "Bioktoš" Užice obavljajući delatnost od opšteg interesa, održavanje pijace i pružanje usluga na njima. U sastavu Radne jedinice pomenuti interes se ostvaruje na:

Zelenoj pijaci "Lipa"

Mini zelenim pijacama: "Terazije", "Krčagovo"

Robnoj pijaci "Međaj"

Mlečnoj pijaci

Glavna gradska Zelena pijaca "Lipa" raspolaže sa 220 tezgi,  57 prodajnih mesta u kioscima i 15 koševa.

28. juna 2010. godine, počela je sa radom Mlečna hala, namenjena prodaji suhomesnatih i mlečnih proizvoda. Objekat se nalazi na prostoru Zelene pijace, površine 382 m2 i poseduje prodajni prostor sa 31 rashladnom vitrinom, a ostatak su prostorije za upravu Zelene pijace, sanitarne prostorije i drugi sadržaji. Objekat je klimatizovan, pa  temperatura vazduha odgovara propisanim standardima. Sa Mlečnom halom obezbeđeni su neophodni sanitarni i drugi standardi za prodaju mlečnih i suhomesnatih proizvoda.

KONTAKT TELEFON:031/ 514 - 896;514-249

Robna pijaca

Izložbena i prodajna mesta na Robnoj pijaci "Međaj" se sastoje od zatvorenih tezgi i objekata - kiosaka. Robna pijaca raspolaže sa 196 tezgi. Naplata dnevne pijačarine se vrši po kategorijama. Pored navedenih objekata, RJ "Pijace" organizuje i održava periodične vašare, Đurđevski koji se obeležava 10. maja i Petkovicu 27. oktobra.

KONTAKT TELEFON:031/512 - 153

 

 

 

 

Radno vreme RJ "Pijace" se usklađuje sa odlukom nadležnog gradskog organa, u letnjem periodu od 05:00 do 18:00 časova i zimskom od 06:00 do 16:30 časova.