PAUK NIJE BAUK,
VEĆ PRIJATELJ U NEVOLJI!
 3PAUKSPASAVA    

 

Radna jedinica "Parking servis" pruža usluge parkiranja na javnim parkiralištima koja su određena Odlukom Gradskog veća o javnim parkiralištima i koja su data od strane Grada na upravljanje JKP "Bioktoš". Na teritoriji  grada Užica, prema položaju, zahtevima za parkiranjem i karakteristikama parkiranja utvrđene su dve zone.

OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA PARKING SERVISA

Parkirališta koja pripadaju Zoni I (crvena zona) su: 

-  u ulici Petra Ćelovića (od ulice Omladinske do Dečanske)

- u ulici Vukole Dabića                                                                                                                   

- u ulici Dečanskoj

- u ulici Dimitrija Tucovića ( od ulice Obilićeve do ulice Nikole Pašića)

- parkiralište Mali park

- parkiralište ispred hotela Palas

- u ulici Petra Ćelovića, od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Kralja Petra I

- u ulici Slanuška, od ulice Obilićeve do ulice Jug Bogdanova

- u ulici Kralja Petra I, od ulice Petra Ćelovića do Strahinjića Bana

- u ulici Marije Mage Magazinović

- u ulici Ljube Stojanovića

- u ulici Petra Ćelovića (od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Nade Matić)

- u ulici Omladinskoj, na Megdanu

- u ulici Obilićevoj, od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Dečanske

- na Trgu Svetog Save

- u ulici Momčila Tešića

- u ulici Lipa

- zatvoreno parkiralište u ulici Nikole Pašića, kod Saobraćajne škole      

U zoni I parkiranje je vremenski ograničeno do 120 min. (60 + 60 min.) bez mogućnosti produženja, osim u dane kada se ne vrši naplata parkiranja.

Parkirališta koja pripadaju Zoni II (plava zona) su:

- u ulici Lazara Mutapa

- u ulici Dositejevoj, od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Kralja Petra I

- zatvoreno parkiralište u ulici Mihajla Pupina, kod autobuske stanice

- u ulici Mihajla Pupina

- zatvoreno parkiralište u ulici Mihajla Pupina, kod železničke stanice

- u ulici Omladinskoj kod stadiona FK Sloboda

- u ulici Kosovskoj

- u ulici Mališe Atanackovića

- zatvoreno parkiralište u ulici Međaj

- u ulici Strahinjića Bana

- zatvoreno parkiralište u ulici Omladinska (PIO)

- zatvoreno parkiralište između ulice Kneza Lazara i reke Đetinje

- u ulici Vidovdanskoj, od raskrsnice sa Kosovskom ulicom do raskrsnice sa ulicom Marije Mage Magazinović

U Zoni II parkirališta se koriste bez vremenskog ograničenja.

Naplata se primenjuje kroz tri mogućnosti: SMS porukom, kupovinom parking karte na kiosku i direktnom naplatom na parkiralištima zatvorenog tipa (Javna garaža i parking u ulici Kralja Petra I na prostoru srušene pošte).

Novi sistem naplate putem SMS poruke je veoma jednostavan i realizuje se tako što se ukuca registarski broj vozila i pošalje kao poruka na broj 8311 za zonu I gde je vreme  parkiranja ograničeno na 2 sata po ceni od 35 din. za sat, ili na broj 8312 za sat vremena parkiranja u zoni II po ceni od 25 din. po satu. Građani koji imaju potrebu za  parkiranjem više sati u toku dana, a to moraju da urade u zoni naplate, mogu koristiti višesatnu parking kartu na parkiralištima u zoni II. Slanjem poruke na broj 8313, korisnicima usluge  parkiranja je obezbeđena višesatna parking karta koja važi od momenta kada je kupljena do kraja dana u kome se vrši naplata parkiranja i košta 100 dinara.

Pri korišćenju parking karte, korisnik je dužan da na parking karti ogrebe godinu, mesec i dan u kojem koristi parking mesto, sat i minut u kome je parkiranje započeto. Kartu vidljivo istaknuti sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla.

                                       
 

Naplata parkiranja na parkiralištima se vrši radnim danima od 7,00 do 20,00 sati i subotom od 7,00 do 14,00 sati.

Za stanare i vlasnike radnji, koji žive i rade u zoni naplate parkiranja, i koji poseduju vozilo u vlasništvu, predviđene su povlašćene karte na mesečnom nivou i izuzeti su od svakodnevnog plaćanja usluge. Cena povlašćene karte u crvenoj zoni (zona I) za stanare (fizička lica) je 500,00 dinara, a u plavoj (zona II) 300,00 dinara. Fizička lica sa povlašćenom parking kartom, svoje vozilo mogu parkirati u zoni I ili zoni II.
Za pravna lica povlašćena parking karta za zonu I iznosi 1.700,00 dinara, a za zonu II 1.500,00 dinara. Pretplatna karta za fizička lica u prvoj zoni iznosi 2.500,00 din mesečno, u drugoj zoni 1.600,00 din. Pretplatna karta za pravna lica je 3.500,00 din. u zoni I, a u zoni II 2.300,00 din. mesečno i važi samo za zonu za koju je izdata.

Cenovnik usluga parkiranja i odnošenja nepropisno parkiranih vozila

 

Specijalno vozilo - Pauk

U okviru Radne celine Parking servis vrše se i poslovi prenosa nepropisno parkiranih vozila specijalnim vozilom "Pauk". Odnošenje vozila se jedino može uraditi po nalogu MUP-a, Komunalne inspekcije i na zahtev lica koje je vlasnik vozila.

                                                                        Javna garaža

Kapacitet Javne garaže je 200 mesta, od čega JKP "Bioktoš" raspolaže sa 160. Javna garaža i parking u ulici Kralja Petra I (na prostoru srušene pošte) spadaju u zatvoreni tip parkirališta na kojima se usluga parkiranja vrši putem direktne naplate u skladu sa vremenom provedenim na parkiralištu. Usluga parkiranja u Javnoj garaži iznosi 40 dinara po satu za putnička vozila, a na parkingu u ulici Kralja Petra I 35 din. po satu.
Zakup na mesečnom nivou, za fizička lica iznosi 5.750,00 dinara, a za pravna lica 8.650,00 dinara . Mesečna pretplata za fizička lica, za tri meseca je 14.750,00 din , a za pravna 23.150,00 din.
Broj telefona:031/513 - 993; 525 - 401