JN BR. 06/17 - Izrada parkinga na groblju "Dovarje"

Poziv za podnošenje ponuda za JN 06/17

Konkursna dokumentacija za JN 06/17

Objavljeno 27.11.2017. godine

Odluka o dodeli ugovora za JN 06/17

Objavljeno 04.01.2018. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/17

Objavljeno 25.01.2018. god.

JN BR. 05/17 - Izrada saobraćajnica sa potpornim zidom na gradskom groblju

Poziv za podnošenje ponuda za JN 05/17

Konkursna dokumentacija za JN 05/17

Objavljeno 12.09.2017. godine

Odluka o dodeli ugovora za JN 05/17

Objavljeno 13.10.2017. godine

JN BR. 04/17 - Putničko vozilo

Poziv za podnošenje ponuda za JN 04/17

Konkursna dokumentacija za JN 04/17

Objavljeno 11.07.2017. godine

Odluka o dodeli ugovora za JN 04/17

Objavljeno 15.08.2017. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 04/17

Objavljeno 29.08.2017. godine

JN BR. 03/17 - Kamion autopodizač

Poziv za podnošenje ponuda za JN 03/17

Konkursna dokumentacija za JN 03/17

Objavljeno 13.06.2017. godine

Odluka o dodeli ugovora za JN 03/17

Objavljeno 20.07.2017. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 03/17

Objavljeno 07.08.2017. godine

JN BR. 02/17 - Goriva

Poziv za podnošenje ponuda za JN 02/17

Konkursna dokumentacija za JN 02/17

Objavljeno 23.05.2017. godine

Odluka o dodeli ugovora za JN 02/17

Objavljeno 03.07.2017. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 02/17

Objavljeno 24.07.2017. godine

JN BR. 01/17 - Ulja i maziva po partijama

Poziv za podnošenje ponuda za JN 01/17

Konkursna dokumentacija za JN 01/17

Objavljeno 31.03.2017. godine

Odgovor na pitanje u vezi JN 01/17

Objavljeno 05.04.2017. godine

Odgovor na pitanje u vezi JN 01/17

Objavljeno 25.04.2017. godine

Odluka o dodeli ugovora za JN 01/17

Objavljeno 11.05.2017. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 01/17 - partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 01/17 - partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 01/17 - partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 01/17 - partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 01/17 - partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 01/17 - partija 8

Objavljeno 29.05.2017. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 01/17 - partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 01/17 - partija 4

Objavljeno 05.06.2017. godine

JN BR. 09/16

Poziv za podnošenje ponuda za JN 09/16 - teretno vozilo

Konkursna dokumentacija za JN 09/16 - teretno vozilo

Objavljeno 23.12.2016. godine

Odluka o dodeli ugovora za JN 09/16

Objavljeno 26.01.2017. godine

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN 19/16

Objavljeno 14.02.2017. godine

JN BR. 08/16

Poziv za podnošenje ponuda za JN 08/16 - putničko vozilo

Konkursna dokumentacija za JN 08/16 - putničko vozilo

Objavljeno 16.12.2016. godine

Odluka o dodeli ugovora za JN 08/16

Objavljeno 19.01.2017. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 08/16

Objavljeno 30.01.2017. godine

JN BR. 07/16

Poziv za podnošenje ponuda za JN 07/16

Konkursna dokumentacija za JN 07/16- građevinski materijal

Objavljeno 5.08.2016. godine

Odluka o dodeli ugovora za JN br 07/16

Objavljeno 12.09.2016. godine

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 1

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 3

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 4

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 5

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 6

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 8

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 10

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 12

Objavljeno 03.10.2016. godine

Obavestennje o zakljucenom ugovoru - partija 7

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 9

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 11

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 13

Objavljeno 04.10.2016. godine

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 2

Objavljeno 05.10.2016. godine

JN BR. 06/16

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Objavljeno 12.09.2016. godine

Odluka o dodeli ugovora za JN 06/16-kombi vozilo

Objavljeno 31.08.2016. godine

Poziv za podnošenje ponuda 06/16- kombi vozilo

Konkursnu dokumentaciju za JN 06/16- kombi vozilo

Objavljeno 28.07.2016. godine

 

JN BR. 05/16

Odluka o dodeli ugovora za JN 05/16

Objavljeno 19.07.2016. godine

Poziv za podnošenje ponuda - kamion autosmećar sa potisnom pločom od 13 - 14 m3

Konkursna dokumentacija - kamion autosmećar sa potisnom pločom od 13 - 14 m3

Objavljeno 14. juna 2016. godine

JN BR. 04/16

Obaveštenje o zaključivanju ugovora-4/16

Objavljeno 26.07.2016. godine

Odluka o dodeli ugovora za JN4-16

Objavljeno 13.07.2016. godine

Odgovor na pitanje JN 04/16 - goriva

Objavljeno 28.06.2016. godine

Poziv za podnošenje ponuda - gorivo

Konkursna dokumentacija - gorivo

Objavljeno 3. juna 2016. godine

JN BR. 03/16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- partiju 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- partija 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- partija 12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- partija 13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- partija 14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- partija 15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- partija 16

Objavljeno 29.07.2016. godine

Odluka o dodeli ugovora za partiju 9

Obavestenje za JN3-16

Odluka o dodeli ugovora za JN3-16

Objavljeno 12.07.2016.godine

Poziv za podnošenje ponuda - rezervni delovi po partijama

Konkursna dokumentacija - rezervni delovi po partijama

Objavljeno 27. maja 2016. godine

JN BR. 02/16

Odluka o dodeli ugovora za JN br. 02/16 - traktor sa priključcima

Objavljeno 4. maja 2016. godine

Poziv za podnošenje ponuda - traktor sa priključcima

Konkursna dokumentacija - traktor sa priključcima

Objavljeno 25. marta 2016. godine

JN BR. 01/16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7

Objavljeno 11. maja 2016. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8

Objavljeno 6. maja 2016. godine

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora za JN br. 01/16 - ulja i maziva

Objavljeno 15. aprila 2016. godine

Poziv za podnošenje ponuda - ulja i maziva

Konkursna dokumentacija - ulja i maziva

Objavljeno 29. februara 2016. godine

JN BR. 12/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 12/15 - usluga remonta na kamionu kiper - fap 14/14

Objavljeno 20. januara 2016. godine

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora u postupku JN br. 12/15 - usluga remonta na kamionu kiper - fap 14/14

Objavljeno 15. januara 2016. godine

Poziv za podnošenje ponuda - usluga remonta na kamionu kiper - fap 14/14

Konkursna dokumentacija - usluga remonta na kamionu kiper - fap 14/14

Objavljeno15. decembra 2015. godine

JN BR. 11/15

Poziv za podnošenje ponuda - usluga popravke i zamene gibnjeva

Konkursna dokumentacija - usluga popravke i zamene gibnjeva

Objavljeno 8. decembra 2015. godine

JN BR. 10/15

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava ponuđača za JN br. 10/15 - kamion autosmećar sa potisnom pločom

Objavljeno 23. oktobra 2015. godine

Odgovor na pitanja u vezi sa JN br. 10/15 - kamion autosmećar sa potisnom pločom

Izmenjena konkursna dokumentacija - kamion autosmećar sa potisnom pločom

Objavljeno 21. oktobra 2015. godine

Odgovor na pitanja u vezi sa JN br. 10/15 - kamion autosmećar sa potisnom pločom

Izmenjena konkursna dokumentacija - kamion autosmećar sa potisnom pločom

Objavljeno 20. oktobra 2015. godine

Odgovor u vezi sa JN br. 10/15 - kamion autosmećar sa potisnom pločom

Objavljeno 19. oktobra 2015. godine

Odgovor na pitanja u vezi JN br. 10/15 - kamion autosmećar sa potisnom pločom

Izmenjena konkursna dokumentacija - kamion autosmećar sa potisnom pločom

Objavljeno 2. oktobra 2015. godine

Poziv za podnošenje ponuda - kamion autosmećar sa potisnom pločom

Konkursna dokumentacija - kamion autosmećar sa potisnom pločom

Objavljeno 29. septembra 2015. godine

JN BR. 09/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 09/15 - partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 09/15 - partija 4

Objavljeno 17. novembra 2015. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 09/15 - partija 3

Objavljeno 12. novembra 2015. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 09/15 - partija1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 09/15 - partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 09/15 - partija 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 09/15 - partija 10

Objavljeno 05. novembra 2015. godine

Odluka o dodeli ugovora za JN br. 09/15 - građevinski i drugi potrošni materijal po partijama

Objavljeno 28. oktobra 2015. godine

Poziv za podnošenje ponuda - građevinski i drugi potrošni materijal po partijama

Konkursna dokumentacija - građevinski i drugi potrošni materijal po partijama (ponovljen postupak za određene partije)

Objavljeno 21. septembra 2015. godine

JN BR. 08/15

Odgovor na pitanje u vezi JN br. 08/15 - metalni kontejneri od 1,1 m3

Objavljeno 14. septembra 2015. godine

Izmenjena konkursna dokumentacija - metalni kontejneri od 1,1, m3

Objavljeno 9. septembra 2015. godine

Poziv za podnošenje ponuda - metalni kontejneri od  1,1 m3

Konkursna dokumentacija - metalni kontejneri od 1,1 m3

Objavljeno 19. avgusta 2015. godine

JN BR. 07/15

Izmenjena konkursna dokumentacija - građevinski i drugi potrošni materijal po partijama

Obaveštenje u vezi JN br. 07/15 - građevinski i drugi potrošni materijal po partijama

Odgovor na pitanje u vezi JN br. 07/15 - građevinski i drugi potrošni materijal po partijama

Objavljeno 13. avgusta 2015. godine

Poziv za podnošenje ponuda - građevinski i drugi potrošni materijal po partijama

Konkursna dokumentacija - građevinski i drugi potrošni materijal po partijama

Objavljeno 16. jula 2015. godine

JN BR. 06/15

Poziv za podnošenje ponuda - gorivo

Konkursna dokumentacija - gorivo

Objavljeno 22. maja 2015. godine

JN BR. 05/15

Dopuna konkursne dokumentacije - rezervni delovi po partijama

Objavljeno 3. juna 2015. godine

Poziv za podnošenje ponuda - rezervni delovi po partijama

Konkursna dokumentacija - rezervni delovi po partijama

Objavljeno 19. maja 2015. godine

 JN BR. 04/15

Izmena konkursne dokumentacije - usluga remonta nadgradnje autosmećara FAP

Odgovor na pitanje za jn br. 04/15 - usluga remonta nadgradnje autosmećara FAP

Objavljeno 10. marta 2015. god.

Poziv za podnošenje ponuda - usluga remonta nadgradnje autosmećara FAP

Konkursna dokumentacija - usluga remonta nadgradnje autosmećara FAP

Objavljeno 3. marta 2015. god.

JN BR. 03/15

Odgovor na pitanje u vezi jn br. 03/15 - ulja i maziva

Objavljeno 9. marta 2015. god.

Poziv za podnošenje ponuda - ulja i maziva po partijama

Konkursna dokumentacija - ulja i maziva po partijama

Objavljeno 26. februara 2015. god.

JN BR. 02/15

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije u postupku j.n. br. 02/15 - kamion sa hidrauličnom zglobnom platformom - dizalicom

Objavljeno 20. februara 2015. god.

Poziv za podnošenje ponuda - kamion sa hidrauličnom zglobnom platformom - dizalicom

Konkursna dokumentacija  - kamion sa hidrauličnom zglobnom platformom - dizalicom

Objavljeno 10. februara 2015 god.

JN BR. 01/15

Izmena konkursne dokumentacije - električna energija

Objavljeno 25. februara 2015. god.

Poziv za podnošenje ponuda - električna energija

Konkursna dokumentacija - električna energija

Objavljeno 30. januara 2015. god.

JN BR. 11/14

Poziv za podnošenje ponuda - usluga remonta nadgradnje autosmećara

Konkursna dokumentacija - usluga remonta nadgradnje autosmećara

Objavljeno 7. oktobra 2014. god.

JN BR. 09/14

Poziv za ponude jn br.09/14-usluga odobravanja kredita

Konkursna dokumentacija za jn br.09/14-usluga odobravanja kredita

Objavljeno 4. septembra 2014. godine

JN BR. 10/14

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije u postupku jn br. 10/14 - metalni kontejneri od 1,1 m3

Objavljeno 25. septembra 2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije u postupku jn br. 10/14 - metalni kontejneri od 1,1m3

Objavljeno 23. septembra 2014. godine

Izmenjena konkursna dokumentacija za jn br. 10/14 - metalni kontejneri od 1,1 m3

Objavljeno 12. septembra

Poziv za podnošenje ponuda za jn br.10/14-metalni kontejneri od 1,1 m3

Konkursna dokumentacija za jn br.10/14-metalni kontejneri od 1,1 m3

Objavljeno 02. septembra 2014.godine

JN BR. 08/14

Poziv za podnošenje ponuda - autosmećar

Konkursna dokumentacija - autosmećar

Objavljeno 29. jula 2014. godine

Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 08/14 - kamion autosmećar

Objavljeno 8. avgusta 2014. godine

JN BR. 06/14

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - građevinski i drugi materijal po partijama

Izmenjena konkursna dokumentacija - građevinski i drugi potrošni materijal po partijama

Objavljeno 30. jula 2014. godine

Odgovor na pitanje u vezi JN br. 06/14 - građevinski i drugi potrošni materijal po partijama

Izmenjena konkursna dokumentacija  za JN br. 06/ 14  - građevinski i drugi potrošni materijal po partijama

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda za JN br. 06/14

Objavljeno 8 avgusta 2014. godine

JN BR 07/14

Poziv za podnošenje ponuda -kredit

Konkursna dokumentacija - kredit

Objavljeno 18. jula 2014. godine

JN BR. 06/14

Poziv za podnošenje ponuda - gradjevinski i drugi potrošni materijal

Konkursna dokumentacija - gradjevinski i drugi potrošni materijal

Objavljeno 8. jula 2014 godine

JN BR. 05/14

Poziv za podnošenje ponuda - gorivo

Konkursna dokumentacija - gorivo

Objavljeno 9. juna 2014. godine

JN BR. 04/14

Poziv za podnošenje ponuda - usluga remonta autocisterne

Konkursna dokumentacija - usluga remonta autocisterne

Objavljeno 23. maja 2014. godine

Pitanja i odgovori u vezi JN br. 04/14 - remont nadgradnje autocisterne

Izmena konkursne dokumentacije za JN br. 04/14- remont nadgradnje autocisterne

Objavljeno 29. maja 2014. godine

JN BR 03/14

Poziv za podnošenje ponude - rezervni delovi po partijama

Konkursna dokumentacija - rezervni delovi po partijama

Objavljeno 25.marta 2014.godine

Ispravka konkursne dokumentacije za JN BR 03/14 - rezervni delovi

Objavljeno 3. aprila 2014. godine

Ispravka konkursne dokumentacije - gume

Obaveštenje o produženju roka za ponude - gume

Objavljeno 14. aprila 2014. godine

Izmena konkursne dokumentacije - rezervni delovi

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - rezervni delovi

Ispravljene tabele - rezervni delovi

Objavljeno 16. aprila 2014. godine

Izmena konkursne dokumentacije - rezervni delovi

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - rezervni delovi

Ispravljene tabele - rezervni delovi

Objavljeno 24. aprila 2014. godine